Thursday, 20 October 2016

PERKAUMAN


Sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa Islam merupakan agama yang bersifat universal(‘alamiyyah). Agama Islam diturunkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia dengan tidak membeza-bezakan bangsa dan warna kulit. Islam tidak sekali-kali menyuruh umatnya bersikap taksub malah menganjurkan masyarakat Islam dan bukan Islam tinggal di tanah air yang sama dengan aman dan bahagia.
Menurut Isalm, keamanan negara berkait rapat dengan perpaduan ummah. Sikap ingin menjaga kesejahteraan adan kemakmuran negara adalah menjadi tanggungjawab semua individu bagi sesebuah negara

Islam menggariskan dua perkara yang berikut demi kebaikan negara :

1. Mengadakan usaha untuk mengukuhkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengelakkan sebarang perkara atau tindakan yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan negara.

Contoh peristiwa isu perkauman yang pernah terjadi di negara kita .


No comments: