Thursday, 20 October 2016

KESANTUNAN BAHASA
Kesantunan Bahasa merujuk kepada penggunaan Bahasa yang sopan, baradab, lemah lembut serta tidak menyiggung perasaan pendengar.Ia juga dituturkan oleh setiap penutur boleh mengelakkan berlakunya salah faham yang boleh menyebabkan berlakunya ketegangan.
Dalam Islam,konsep kesantunan berbahasa dapat dirujuk melalui beberapa perbahasan yang terkandung dalam al-Quran yang berkaitan dengan etika komunikasi sebagaimana penelitian yang dibuat oleh Nur Damia dan Zulkifli(2015) :


1. Qaulan sadida(Surah al-Nisa’ 4:9), iaitu medium Bahasa yang digunakan mestilah jujur dan benar pengisiannya.

2. Qaulan ma’rufa (Surah al-Nisa’ 4:8), menyarankan agar manusia dapat berkomunikasi dengan Bahasa yang tidak menyentuh jiwa dan perassan khalayak.

3. Qaulan maisura (Surah al’Isra’ 18:28), melalui ayat ini, para pendakwah diperingatkan bahawa maklumat yang disebarkan mestilah mampu difahami dan sesuai dengan tahap kemampuan para pendengar.

4. Qaulan karima (Surah al-Isra’ 17:23); menjelaskan bahawa Bahasa dan perkataan yang diungkapkan mestilah mempunyai nilai yang baik dan mulia.

No comments: