Saturday, 8 October 2016

KONSEP HUBUNGAN SESAMA MANUSIA

Ukhuwah atau bahasa mudahnya hubungan antara manusia ataupun konsep persaudaraan yang  berasal daripada bahasa Arab iaitu ‘akhun’ yang membawa maksud saudara, kawan, teman ataupun sahabat. 
      Menerusi ukhuwah, wujudlah rasa untuk saling membantu, menasihati, memperingati dan bersikap tolak ansur serta bermaafan-maafan sesama manusia (bersaudara).

Terdapat beberapa isu yang dapat diketengahkan untuk menerangkan tentang konsep hubungan sesama manusia, antaranya ialah :No comments: