Tuesday, 11 October 2016

INTEGRASI BUDAYA DALAM PERAYAAN


Malaysia adalah Negara yang dihuni oleh pelbagai bilang kaum. Oleh itu rakyat Malaysia mempunyai kepelbagaian budaya dan hidup yang berbeza. Kepelbagian budaya memerlukan beberapa perkara asas bagi mewujudkan keharmonian dalam hubungan sosial. Menurut Che Bakar (2007) antara perkara asas adalah seperti berikut:

 1. Kemesraan komunikasi
 2. Budaya ziarah-menziarahi
 3. Budaya mengambil tahu
 4. Budaya aling menghormati
 5. Budaya saling berkasih saying
 6. Islam dan masyarakt majmuk
 • Hak keselamatan
 • Hak dan kebebasan peribadi
 • Hak kebebasan tempat tinggal dan bergerak
 • Hak dan Kebebasan beragama serta berfikir
 • Hak dan persamaan dalam undang-undang
 • Hak dan kebebasan ekonomi
 • Hak dan kebebasan bekerja
 • Hak memperoleh jaminan sosial

Hukum menyambut perayaan agama lain menurut islam

 • Ucapan selamat yang diberikan oleh umat islam kepada masyarakat bukan islam ketika sambutan perayaan adalah diharukan dengan syarat ucapan tersebut tidak mengandungi ungkapan-ungkapan syirik atau kufur.


No comments: